Ceny za dobę dla 6 osób. Dzieci do lat 2 nie wchodzą do tej liczby.

Domy:

Kamilux: 450zl za dobę do 6 osób, dopłata za następną osobę: 50 zł

Adilux: 500zl za dobę do 6 osób, dopłata za następną osobę 50 zł

W cenie sauna ruska.

W okresach świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy ceny uzależnione są od ilości noclegów i osób.

Wszyscy nasi klienci dostają także rabat 10% do Term Chochołowskich.

Oferta dodatkowa:

Bilard - 10zł./godz.

Konsola PS4 10zł./godz.

Pranie - 5 zł.

Gorąca beczka 150zł./3 godz.

Quad CanAm 800cm3 z instruktorem 300zł./godz.

Zadatek nie jest zwracany przy rezygnacji z pobytu.

Inne opłaty

Czynsz najmu za cały okres najmu Domku płatny jest z góry w dniu rozpoczęcia okresu najmu u Rezydenta. W czynsz najmu wliczone są koszty dostarczania do Domku mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania - w sezonie grzewczym i odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci), pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), sprzątania końcowego. Z tytułu opłat za media Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W trakcie pobytu ponad 7 dni Najemca może skorzystać z serwisu w postaci: dodatkowej wymiany pościeli , dodatkowej wymiany ręczników.

Dodatkowa opłata w kwocie 200 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Najemcę kluczy do Domku przekazanych Najemcy przez Rezydenta.

Na poczet wszelkich nieopłaconych należności z tytułu najmu (w szczególności na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Domku) Najemca wpłaci Wynajmującemu wraz z czynszem najmu w dniu rozpoczęcia okresu najmu kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego. W przypadku braku roszczeń Wynajmującego kaucja zwracana jest Najemcy w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu najmu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę lub w momencie wyjazdu.

Należność za pobyt pobierana jest w gotówce przy uwzględnieniu wpłaconego na konto Wynajmującego zadatku, w dniu przyjazdu w czasie czynności zakwaterowania. Każdy z pełnoletnich Gości ma obowiązek okazania wynajmującemu dokumentu tożsamości w celu dokonania wpisu do książki meldunkowej. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.